Pedagogisch – didactisch


Wat zijn de pedagogische en didactische mogelijkheden en voordelen ?

Motiveren en stimuleren van leerlingen

Computers, smartphones, apps, youtube… het is de reële leefwereld van de hedendaagse leerling. Het gebruik van technologie is voor hen dan ook vanzelfsprekend. Het stimuleert en motiveert hen om te leren!

Autocorrectie en real-time feedback

Google Forms, Spreadsheets, Flubaroo… er zijn talloze mogelijkheden om evalueren van taken en toetsen te automatiseren. Dit kan zelfs in real-time zodat de leerling onmiddellijk weet waar hij een fout maakte, en die (eventueel met behulp van de leerkracht) kan corrigeren..

21st century skills verbeteren

Samenwerken, delen, communiceren, probleemoplossend denken.. allemaal vaardigheden die nodig zijn om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst.

Differentiëren

Omdat een aantal taken van de leerkracht overgenomen wordt door technologie, is er voor de leerkracht meer ruimte voor een persoonlijke aanpak en begeleiding van de leerling.

Vakoverstijgend

Chromebooks kan je in elke les gebruiken, al was het maar om digitaal de leerstof in te oefenen. Daarnaast bieden de apps de leerkracht de kans om zelf lessen en opdrachten te creëren voor de leerlingen : praktijkvoorbeelden

Evaluatie
Feedback

Het gebruik van Google Apps, Classroom en Chromebooks maakt het mogelijk om opdrachten, toetsen onmiddellijk te evalueren en feedback te geven aan de leerling.

Zorg

Leerlingen met leerstoornissen kunnen op een positieve manier gebruik maken van ICT in de klas. Door gebruik te maken van Chromebooks en bepaalde apps wordt de leerling minder beperkt door zijn/haar stoornis.

Enkele concrete voorbeelden

Extra apps

Er zijn honderden apps en extensies die het platfrom extra functionaliteit  geven. De apps en extensies zijn centraal te beheren en te installeren via de beheerdersconsole van Google Apps.

Een overzicht

Zorg

Motorische achterstand

door kinderen taken te laten typen in plaats van schrijven scoren ze veel beter voor spelling. Google Docs biedt ook de mogelijkheid van “Text-to-speech”, die gesproken tekst omzet in getypte tekst.

Ziekte

thuisonderwijs via Hangouts-on-air. Via Hangouts-on-air kan de leerkracht zijn les “live” uitzenden via het internet. De les wordt meteen ook opgenomen en kan achteraf nog door alle leerlingen terug bekeken worden.

Anderstaligen

met Google Translate wordt het toch mogelijk om te communiceren met kinderen die geen Engels, Nederlands of Frans speken. Dit zorgt ervoor dat de leering toch actief kan deelnemen aan de les.

Dyslexie

met de add-ons “Read&Write” en “Kami” kunnnen pdf bestanden voorgelezen, ingevuld en geannoteerd worden, allemaal op een Chromebook.

Eindtermen

In het nieuwe leerplan media werden ook de eindtermen ICT geïntegreerd. Hierin wordt nogmaals benadrukt dat ICT niet meer als apart “vak” mag beschouwd mag worden maar steeds moet geïntegreerd worden in andere vakken. De technische competenties krijgen de laagste prioriteit in de eindtermen Media

  1. Mediawijsheid
  2. Mediageletterdheid
  3. Technische en instrumentele competenties

Met Chromebooks en Google apps verdwijnt alvast de noodzaak om als leerkracht een heel solide basis van technische skills te bezitten voolaleer je ICT kan inzetten in het daglijkse lesgeven. Door de lage leerdrempel en de makkelijke toegankelijkheid van de apps en Chromebooks kan iedereen, mits een beperkte opleiding aan de slag.

Fourcast kan hierbij ondersteuning bieden waar nodig, bekijk even het opleidingsaanbod.

Daarnaast kan u aan de hand van een (jaar)planning op relatief eenvoudige wijze met behulp van Chromebooks en Google Apps de eindtermen ICT en media voor alle leerjaren bereiken. Ook hier kunnen wij hulp bieden bij het opstellen van een planning, voorbeeldlessen en integratie in het lessenpakket.